Registrace   |   Ztráta hesla      CEMENT 32,5 R Hranice


Zpět na výpis kategorie: DOPLŇKOVÝ PRODEJ

Výrobce Cement Hranice
Skladem ANO
Rozměry
Hmotnost 25 Kg
Provedení
Cena s DPH 80 Kč
Volby


Popis produktu

Přítomnost granulované vysokopecní strusky a křemičitého popílku se projevuje pokračováním nárustu pevností i po normou stanovené době 28 dnů proti konstantním pevnostem u portlandských cementů. S ohledem na nižší vývin hydratačního tepla je tento cement vhodný pro užití v letním období. Cement je méně náchylný k rozměšování a vzniku smršťovacích trhlinek. Proti portlanským cementům nevyžaduje tento typ cementu zvýšené množství záměsové vody pro dosažení požadované zpracovatelnosti.